Навигација

Програми

ЕКОНОМИЈА

Државни Универзитет у Новом Пазару

Мастер студије - Академске
1 година
Рашки округ
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Државном Универзитету у Новом Пазару у Новом Пазару.

ЕКОНОМИЈА

Економски факултет | Универзитет у Крагујевцу

Мастер студије - Академске
1 година
Шумадијски округ
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Крагујевцу.

ЕКОНОМИЈА

Економски факултет | Универзитет у Нишу

Мастер студије - Академске
1 година
Нишавски округ
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Нишу.

ЕКОНОМИЈА

Факултет за економију, финансије и администрацију | Универзитет Метрополитан

Мастер студије - Академске
2 године
Град Београд
Српски
ЕКОНОМИЈА је двогодишњи програм мастер академских студија (120ЕСПБ) на Факултету за економију, финансије и администрацију у Београду.

ЕКОНОМИЈА

Факултет за менаџмент | Мегатренд универзитет

Мастер студије - Академске
1 година
Зајечарски округ
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија на Факултету за менаџмент у Зајечару.

ЕКОНОМИЈА

Факултет за економију и политичке науке (без својства правног лица) | Алфа БК Универзитет

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за економију и политичке науке (без својства правног лица) у Београду.

ЕКОНОМИЈА

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Пожаревац | Факултет за економију и инжењерски менаџмент

Мастер студије - Академске
1 година
Браничевски округ
Српски
ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за економију и инжењерски менаџмент - jeдиници ван седишта, Пожаревац у Пожаревцу.

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Економски факултет у Суботици | Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
1 година
Севернобачки округ
Српски
КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици.

ЛОГИСТИКА СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈИ

Економски факултет у Суботици | Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
1 година
Севернобачки округ
Српски и Словеначки
ЛОГИСТИКА СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈИ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Суботици.

МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски и Француски
МАКРОЕКОНОМИЈА ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Економски факултет | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије - Академске
1 година
Косовскомитровачки округ
Српски
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Косовској Митровици.

МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Факултет за пословне студије и право | Универзитет Унион - Никола Тесла

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА је програм мастер академских студија на Факултету за пословне студије и право у Београду.

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Факултет за пословне студије и право | Универзитет Унион - Никола Тесла

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА је програм мастер академских студија на Факултету за пословне студије и право у Београду.

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Висока школа за пословну економију и предузетништво

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО је двогодишњи програм мастер академских студија (120ЕСПБ) на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду.

ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић | Универзитет Унион

Мастер студије - Академске
Јужнобачки округ
Српски
ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА је програм мастер академских студија на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду.

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије | Универзитет Привредна академија

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ је програм мастер академских студија на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду.

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије | Универзитет Привредна академија

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ је програм мастер академских студија на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду.

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Економски факултет | Универзитет у Крагујевцу

Мастер студије - Академске
Шумадијски округ
Српски
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Крагујевцу.

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, КОНТРОЛА И МЕНАЏЕРСКО РАЧУНОВОДСТВО

Факултет организационих наука | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
Град Београд
Српски
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, КОНТРОЛА И МЕНАЏЕРСКО РАЧУНОВОДСТВО је програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету организационих наука у Београду.