Навигација

Програми

Општи тип

Гимназија Никола Тесла

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски
Гимназија Никола Тесла у Апатину у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 60 ученика.

Општи тип

Гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски
Гимназија у Новом Кнежевцу у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Сенћанска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски
Сенћанска гимназија у Сенти у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Сенћанска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски
Сенћанска гимназија у Сенти у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Зрењанинска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Мађарски
Зрењанинска гимназија у Зрењанину у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Зрењанинска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски
Зрењанинска гимназија у Зрењанину у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 150 ученика.

Општи тип

Средња школа

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски
Средња школа у Новом Бечеју у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Средња школа Вук Караџић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски
Средња школа Вук Караџић у Сечњу у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Белоцркванска гимназија и економска школа

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски
Белоцркванска гимназија и економска школа у Белој Цркви у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија Борислав Петров Браца

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Румунски
Гимназија Борислав Петров Браца у Вршцу у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на румунском језику.

Општи тип

Гимназија Михајло Пупин

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Словеначки
Гимназија Михајло Пупин у Ковачици у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на словачком језику.

Општи тип

Гимназија Михајло Пупин

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски
Гимназија Михајло Пупин у Ковачици у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија и економска школа Бранко Радичевић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски
Гимназија и економска школа Бранко Радичевић у Ковину у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски
Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић у Бачкој Тополи у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски
Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић у Бачкој Тополи у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски
Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај у Оџацима у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 60 ученика.

Општи тип

Гимназија Вељко Петровић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Мађарски
Гимназија Вељко Петровић у Сомбору у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Гимназија 20. октобар

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија 20. октобар у Бачкој Паланци у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 60 ученика.

Општи тип

Гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Мађарски
Гимназија у Бечеју у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија у Бечеју у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија Жарко Зрењанин

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија Жарко Зрењанин у Врбасу у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Средња школа 22. октобар

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Средња школа 22. октобар у Жабљу у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика.

Општи тип

Гимназија Светозар Марковић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Мађарски
Гимназија Светозар Марковић у Новом Саду у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Општи тип

Гимназија Светозар Марковић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија Светозар Марковић у Новом Саду у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 240 ученика.

Општи тип

Гимназија Лаза Костић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија Лаза Костић у Новом Саду у школској 2017/18. години на смер Општи тип уписује 180 ученика.