Навигација

Програми

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Филозофски факултет | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Српски
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Филозофском факултету у Новом Саду.

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Филозофски факултет | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторат - Академске
Косовскомитровачки округ
Српски
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ је програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Филозофском факултету у Косовској Митровици.

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА

Филолошки факултет | Универзитет у Београду

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Филолошком факултету у Београду.

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

Филозофски факултет | Универзитет у Београду

Докторат - Академске
Град Београд
Српски
КЛАСИЧНЕ НАУКЕ је програм докторских академских студија на Филозофском факултету у Београду.

КЛИНИЧКА И ЕПИДЕМИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ

Медицински факултет | Универзитет у Нишу

Докторат - Академске
3 године
Нишавски округ
Српски
КЛИНИЧКА И ЕПИДЕМИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Медицинском факултету у Нишу.

КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА

Медицински факултет | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Медицинском факултету у Новом Саду.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Медицински факултет | Универзитет у Нишу

Докторат - Академске
3 године
Нишавски округ
Српски
КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Медицинском факултету у Нишу.

КОМПОЗИЦИЈА

Академија уметности | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
Јужнобачки округ
Српски
КОМПОЗИЦИЈА је програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Академији уметности у Новом Саду.

КОМПОЗИЦИЈА

Факултет музичке уметности | Универзитет уметности у Београду

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
КОМПОЗИЦИЈА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету музичке уметности у Београду.

КОМУНИКОЛОГИЈА

Факултет за културу и медије | Универзитет "Џон Незбит"

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
КОМУНИКОЛОГИЈА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету за културу и медије у Београду.

КРИВИЧНО ПРАВО

Правни факултет за привреду и правосуђе | Универзитет Привредна академија

Докторат - Академске
Јужнобачки округ
Српски
КРИВИЧНО ПРАВО је програм докторских академских студија на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду.

КРИМИНАЛИСТИКА И ПРАВО

Криминалистичко-полицијска академија

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
КРИМИНАЛИСТИКА И ПРАВО је трогодишњи програм докторских студија (180ЕСПБ) на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Факултет сценских и примењених уметности "Академија лепих уметности" | Универзитет Унион

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету сценских и примењених уметности "Академија леих уметности"

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Академија уметности | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
Јужнобачки округ
Српски
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ је програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Академији уметности у Новом Саду.

ЛОГОПЕДИЈА

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | Универзитет у Београду

Докторат - Академске
Град Београд
Српски
ЛОГОПЕДИЈА је програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.

МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Универзитет Метрополитан

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Универзитету Метрополитан у Београду.

МАТЕМАТИКA

Природно-математички факултет | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Енглески и Српски
МАТЕМАТИКA је трогодишњи програм докторских студија (180ЕСПБ) на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

МАТЕМАТИКА

Државни Универзитет у Новом Пазару

Докторат - Академске
3 године
Рашки округ
Српски
МАТЕМАТИКА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Државном Универзитету у Новом Пазару у Новом Пазару.

МАТЕМАТИКА

Природно-математички факултет | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Енглески и Српски
МАТЕМАТИКА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

МАТЕМАТИКА

Природно-математички факултет | Универзитет у Крагујевцу

Докторат - Академске
3 године
Шумадијски округ
Српски
МАТЕМАТИКА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

МАТЕМАТИКА

Природно математички факултет | Универзитет у Нишу

Докторат - Академске
3 године
Нишавски округ
Српски
Додатне могућности
МАТЕМАТИКА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Природно-математичком факултету у Нишу.

МАТЕМАТИКА

Математички факултет | Универзитет у Београду

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
МАТЕМАТИКА је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Математичком факултету у Београду.

МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ

Факултет техничких наука | Универзитет у Новом Саду

Докторат - Академске
3 године
Јужнобачки округ
Енглески и Српски
МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету техничких наука у Новом Саду.

МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ

Грађевинско-архитектонски факултет | Универзитет у Нишу

Докторат - Академске
3 године
Нишавски округ
Српски
МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Факултет техничких наука | Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторат - Академске
Косовскомитровачки округ
Српски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.