Навигација

Програми

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Висока техничко-машинска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Расински округ
Српски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничко-машинској школи струковних студија у Трстенику.

МАШИНСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Браничевски округ
Српски
Додатне могућности
МАШИНСТВО је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу.

МАШИНСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Средњобанатски округ
Српски
МАШИНСТВО је програм специјалистичких струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину.

МАШИНСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Јужнобачки округ
Српски
МАШИНСТВО је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.

МАШИНСТВО

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Косовскомитровачки округ
Српски
МАШИНСТВО је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Лепосавићу.

МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКА

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКА је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

Фармацеутски факултет | Универзитет Привредна академија

Специјалистичке студије - Академске
Јужнобачки округ
Енглески и Српски
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА је програм специјалистичких академских студија на Фармацеутском факултету

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

Европски универзитет, Интегрисани фармацеутски факултет | Европски универзитет

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Европском универзитету, Интегрисаном фармацеутском факултету у Новом Саду.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА КЛИНИЧКА НЕГА

Висока здравствена школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА КЛИНИЧКА НЕГА је програм специјалистичких струковних студија на Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

МЕДИЦИНСКА ТОКСИКОЛОГИЈА

Војномедицинска академија - Медицински факултет | Универзитет одбране

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
МЕДИЦИНСКА ТОКСИКОЛОГИЈА је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Војномедицинској академији - Медицинском факултету у Београду.

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Медицински факултет | Универзитет у Београду

Специјалистичке студије - Академске
3 године
Град Београд
Српски
МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ је трогодишњи програм специјалистичких академских студија (180ЕСПБ) на Медицинском факултету у Београду.

МЕНАЏМЕНТ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

МЕНАЏМЕНТ

Факултет организационих наука | Универзитет у Београду

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Факултету организационих наука у Београду.

МЕНАЏМЕНТ

Факултет организационих наука | Универзитет у Београду

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Факултету организационих наука у Београду.

МЕНАЏМЕНТ

Висока пословна школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
МЕНАЏМЕНТ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду.

МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Факултет за пословне студије | Универзитет "Џон Незбит"

Специјалистичке студије - Академске
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА је програм специјалистичких академских студија на Факултету за пословне студије у Београду.

МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Факултет организационих наука | Универзитет у Београду

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Град Београд
Енглески и Српски
МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Факултету организационих наука у Београду.

МЕНАЏМЕНТ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА

Висока туристичка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА је програм специјалистичких струковних студија на Високој туристичкој школи струковних студија у Београду.

МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА

Факултет за менаџмент | Универзитет "Џон Незбит"

Специјалистичке студије - Академске
1 година
Зајечарски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА је једногодишњи програм специјалистичких академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за менаџмент у Зајечару.

МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Београдској пословној школи - Високој школи струковних студија у Београду.

МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Косовскомитровачки округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Звечану.

МЕНАЏМЕНТ РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Београдској пословној школи - Високој школи струковних студија у Београду.

МЕНАЏМЕНТ СОЦИЈАЛНИХ, ДЕЧИЈИХ И ГЕРОНТОЛОШКИХ УСТАНОВА

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност

Специјалистичке студије - Струковне
Нишавски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ СОЦИЈАЛНИХ, ДЕЧИЈИХ И ГЕРОНТОЛОШКИХ УСТАНОВА је програм специјалистичких струковних студија на Високој школи струковних студија за криминалистику и безбедност

МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Град Београд
Српски
МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој грађевинско-геодетској школи струковних студија у Београду.