Навигација

Програми

Природно-математички смер

Гимназија Борислав Петров Браца

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски
Гимназија Борислав Петров Браца у Вршцу у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Трећа београдска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Трећа београдска гимназија у Београду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 120 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Рашки округ
Српски
Гимназија у Краљеву у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 90 ученика.

Природно-математички смер

Осма београдска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Осма београдска гимназија у Београду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 120 ученика.

Природно-математички смер

Зрењанинска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски
Зрењанинска гимназија у Зрењанину у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Митровачка гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Сремски округ
Српски
Митровачка гимназија у Сремској Митровици у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 30 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Душан Васиљев

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Српски
Гимназија Душан Васиљев у Кикинди у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Четврта београдска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Четврта београдска гимназија у Београду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 120 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Светозар Марковић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Српски
Гимназија Светозар Марковић у Суботици у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Светозар Марковић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски
Гимназија Светозар Марковић у Суботици у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 30 ученика. Настава се изводи на мађарском језику.

Природно-математички смер

Гимназија Свети Сава

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Гимназија Свети Сава у Београду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 120 ученика.

Природно-математички смер

Прва београдска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Прва београдска гимназија у Београду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 150 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Расински округ
Српски
Гимназија у Крушевцу у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 120 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Јован Јовановић Змај

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија Јован Јовановић Змај у Новом Саду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Јован Јовановић Змај

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски и Француски
Гимназија Јован Јовановић Змај у Новом Саду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 15 ученика. Настава се изводи на српском и француском.

Природно-математички смер

Гимназија Јован Јовановић Змај

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски и Руски
Гимназија Јован Јовановић Змај у Новом Саду у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 15 ученика. Настава се изводи на српском и руском.

Природно-математички смер

Гимназија Вук Караџић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Расински округ
Српски
Гимназија Вук Караџић у Трстенику у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 60 ученика.

Природно-математички смер

Гимназија Вук Караџић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Мачвански округ
Српски
Гимназија Вук Караџић у Лозници у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 90 ученика.

Природно-математички смер

Средња школа

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Расински округ
Српски
Средња школа у Варварину у школској 2017/18. години на Природно-математички смер уписује 30 ученика.

Трговац

Гимназија и економска школа Светозар Милетић

Средња школа - Опште средње образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски
Гимназија и економска школа Светозар Милетић у Србобрану у школској 2017/18. години на Трговац уписује 30 ученика.

Туристички техничар

Гимназија Свети Кирило и Методије

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Пиротски округ
Бугарски
Гимназија Свети Кирило и Методије у Димитровграду у школској 2017/18. години на Туристички техничар уписује 15 ученика. Настава се изводи на буграском језику.

Туристички техничар

Гимназија Свети Кирило и Методије

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Пиротски округ
Српски
Гимназија Свети Кирило и Методије у Димитровграду у школској 2017/18. години на Туристички техничар уписује 30 ученика.

Туристички техничар

Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски
Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика у Руском Крстуру у школској 2017/18. години на смер Туристички техничар уписује 30 ученика.

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Земунска гимназија

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски
Земунска гимназија у Земуну у школској 2017/18. години на Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику уписује 20 ученика.

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Гимназија Бора Станковић

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Нишавски округ
Српски
Гимназија Бора Станковић у Нишу у школској 2017/18. години на Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику уписује 20 ученика.