Навигација

Програми

БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Економски факултет | Универзитет у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.

БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Факултет за менаџмент - jeдиница ван седишта, Пожаревац | Факултет за менаџмент

Специјалистичке студије - Академске
Браничевски округ
Српски
БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ је програм специјалистичких академских студија на Факултету за менаџмент - jeдиници ван седишта, Пожаревац у Пожаревцу.

БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Факултет за пословне студије | Мегатренд универзитет

Специјалистичке студије - Академске
Град Београд
Српски
БАНКАРСКО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ је програм специјалистичких академских студија на Факултету за пословне студије у Београду.

БАНКАРСТВО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Висока пословна школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Јужнобачки округ
Српски
БАНКАРСТВО И БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду.

БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Висока пословна школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Јужнобачки округ
Српски
Додатне могућности
БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду.

БАНКАРСТВО И ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Основне студије - Струковне
3 године
Град Београд
Српски
БАНКАРСТВО И ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.

БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ

Факултет за пословне студије | Мегатренд универзитет

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Факултету за пословне студије у Београду.

БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗА

Висока школа струковних студија за економију и управу

Основне студије - Струковне
Град Београд
Српски
БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗА је програм основних струковних студија на Високој школи струковних студија за економију и управу у Београду.

БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије | Универзитет Унион

Мастер студије - Академске
2 године
Град Београд
Српски
БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС је двогодишњи програм мастер академских студија (120ЕСПБ) на Београдској банкарској академији - Факултету за банкарство, осигурање и финансије у Београду.

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ

Војна академија | Универзитет одбране

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Војној академији у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ

Факултет за пословне студије и право | Универзитет Унион - Никола Тесла

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету за пословне студије и право у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ

Факултет за пословне студије и право | Универзитет Унион - Никола Тесла

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ је четворогодишњи програм основних академских студија на Факултету за пословне студије и право у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Нишавски округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА је програм специјалистичких струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Златиборски округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Висока школа струковних студија – Београдска политехника

Основне студије - Струковне
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој школи струковних студија – Београдској политехници у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Мастер студије - Струковне
2 године
Златиборски округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је двогодишњи програм мастер струковних студија (120ЕСПБ) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Техникум Таурунум високој инжењерској школи струковних студија у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Висока техничка школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
1 година
Јужнобачки округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је једногодишњи програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Висока техничка школа струковних студија

Основне студије - Струковне
3 године
Јужнобачки округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија

Основне студије - Струковне
Град Београд
Енглески и Српски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ је програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Техникум Таурунум високој инжењерској школи струковних студија у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић | Универзитет Унион

Мастер студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА је једногодишњи програм мастер академских студија на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду.

БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић | Универзитет Унион

Основне студије - Академске
Јужнобачки округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА је програм основних академских студија на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду.

БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Висока струковна школа за текстил

Основне студије - Струковне
3 године
Јабланички округ
Српски
БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Високој струковној школи за текстил у Лесковцу.

БЕЗБЕДНОСТ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА И МРЕЖА

Висока струковна школа тржишних комуникација

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА И МРЕЖА је програм специјалистичких струковних студија (0ЕСПБ) на Високој струковној школи тржишних комуникација у Београду.

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Техникум Таурунум висока инжењерска школа струковних студија

Специјалистичке студије - Струковне
Град Београд
Српски
БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ је програм специјалистичких струковних студија (60ЕСПБ) на Техникум Таурунум високој инжењерској школи струковних студија у Београду.