Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1959
Акредитација

Последња акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Параћин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Параћин
Параћин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ВЕБ ДИЗАЈНСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МУЛТИМЕДИЈИСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА ФОТОГРАФИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ИЛУСТРАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МАНИПУЛАЦИЈА НАФТОМ И ПРИРОДНИМ ГАСОМСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока техничка школа струковних студија

www.vtsns.edu.rs
Школска 1
21000 Нови Сад
+381(0)21/489-2500
+381(0)21/489-2515