Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРасински округ
Година оснивања1962
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУСтруковнеОсновне студије3 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУСтруковнеОсновне студије3 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ХИДРАУЛИКА, ПНЕУМАТИКА И ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока техничка машинска школа струковних студија

www.vtmsts.edu.rs
Радоја Крстића 19
 37240 Трстеник
 +381(0)37/714 121