Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1974
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕХАТРОНИКАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

www.viser.edu.rs
Војводе Степе 283
11000 Београд
+381(0)11/2471-099
+381(0)11/2471-099