Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1974
Акредитација

Последња акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2007. године

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕХАТРОНИКАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

www.viser.edu.rs
Војводе Степе 283
11000 Београд
+381(0)11/2471-099
+381(0)11/2471-099