Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗлатиборски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока пословно-техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевaц
Крагујевац

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕРСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студијеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студијеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖИЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ТУРИЗАМ: МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И ЕКОТУРИЗАМСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока пословно-техничка школа струковних студија

www.vpts.edu.rs
Трг Светог Саве 34
31000 Ужице
+381(0)31/512-013