Навигација

Висока пословно-техничка школа струковних студија

Ужице

ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЗлатиборски округ
Година оснивања1987
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока пословно-техничка школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Крагујевац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Крагујевaц
Крагујевац

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ СМЕРСтруковнеОсновне студијеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студијеСрпски
МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студијеСрпски
УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖИЊЕРСТВОСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МАШИНСТВО: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО И ТЕРМОТЕХНИКАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ТУРИЗАМ: МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И ЕКОТУРИЗАМСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока пословно-техничка школа струковних студија

www.vpts.edu.rs
Трг Светог Саве 34
31000 Ужице
+381(0)31/512-013