Навигација
ВрстаВисока школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаТоплички округ
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Димитровград

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Димитровград
Димитровград

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
МЕНАЏМЕНТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ПОРЕЗИ И ЦАРИНАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студијеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студијеСрпски
ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВОСтруковнеОсновне студијеСрпски
АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски
ФИСКАЛНА ПОЛИТИКАСтруковнеСпецијалистичке студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Висока пословна школа струковних студија

www.vpskp.edu.rs
Краља Петра И 70
18420 Блаце
+381(0)27/371-377
+381(0)27/373-849