Навигација

Државни Универзитет у Новом Пазару

Нови Пазар

ВрстаУниверзитет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРашки округ
Година оснивања2006
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2013, 2008. године

Контакт за стране студенте
+381(0)20/317-752

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АРХИТЕКТУРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАТИКА-МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКА-ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЛИКОВНА УМЕТНОСТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКА-ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРАВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АРХИТЕКТУРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
АУДИО И ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗВОЈ ЈАВНОГ СЕКТОРА АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКА-МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКА-ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕХАТРОНИКА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМААкадемскеМастер студије4 годинеСрпски
ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРАВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеДокторатСрпски
БИОТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
АРХИТЕКТУРААкадемскеИнтегрисане студијеСрпски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеИнтегрисане студијеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеИнтегрисане студијеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Државни Универзитет у Новом Пазару

www.np.ac.rs
Вука Караџића бб
36300 Нови Пазар
+381(0)20/317-752