Navigacija

Novi način bodovanja završnog ispita za učenike osnovnih škola

Završni ispiti za učenike osnovnih škola održani su od 18. do 20. juna 2018. godine, dok se preliminarni rezultati očekuju 22. juna, a konačni 28. juna 2018. godine.

Od školske 2017/2018. godine uveden je novi način bodovanja završnog ispita za učenike osnovnih škola.

Završni ispit podrazumeva tri testa i to iz maternjeg jezika, matematike i kombinovani test iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija). Svaki od ovih testova boduje se sa po najviše 10 bodova. S obzirom da na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, konačan broj bodova izračunava se na sledeći način: 

  • broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale,
  • broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale.

Konačan broj bodova dobija se sabiranjem ovako dobijenih rezultata.

Učenici će, nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, u osnovnoj školi popunjavati liste željenih škola i obrazovnih profila. Prvi upisni krug učenika u srednje škole obaviće se 9. i 10. jula 2018. godine, a drugi 12. jula 2018.

Više informacija o upisu u srednje škole možete pronaći na našoj stranici Upis.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/67/ucenici_upis_srednje_skole.jpg