Navigacija

Stipendirano studiranje u Kini u akademskoj 2018/2019. godini

Otvoren je poziv Vlade Narodne Republike Kine za stipendirano studiranje na Univerzitetima u Kini za akademsku 2018/2019. godinu, koji obuhvata i kandidate iѕ Srbije. Rok za prijave je 1. april 2018. godine. Sve informacije o ovom programu stipendiranja i studijskim programima dostupne su na sajtu Campuschina. Prijave sa neophodnom dokumentacijom treba dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na adresu (Sektor za visoko obrazovanje), na adresu: Nemanjina 24/V/V.