Navigacija

Raspisani konkursi Ministarstva prosvete za učeničke stipendije i kredite u školskoj 2017/2018. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurse za dodelu stipendija i kredita učenicima srednjih škola u Republici Srbiji za školsku 2017/2018. godinu.

Odluka o visini studentskog kredita i stipendije biće doneta nakon završetka konkursa, ali ne može biti niža od iznosa učešća učenika u ceni smeštaja i ishrane. Mesečni iznos učeničkih stipendija i kredita prethodnih godina iznosio je 5400 dinara i isplaćivan je tokom 10 meseci, za vreme trajanja redovne nastave.

Ko se može prijaviti na konkurs?

Opšte uslove za stipendiju i kredit ispunjavaju učenici:

  • srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
  • koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini,
  • čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • koji imaju državljanstvo Republike Srbije,
  • čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije

Pored ovih uslova, učenici koji konkurišu za stipendiju treba da postižu odličan uspeh u učenju i vladanju, i to:

  • za učenike I razreda srednje škole neophodno je da su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5),
  • za učenike ostalih razreda srednje škole uslov je da su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5).

Za učenike koji konkurišu za kredit uslov je da se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje u Republici Srbiji.

Kako se prijaviti?

Konkursi sa detaljima o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije za prijavu dostupni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Obrasci za prijavu (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure UČENIČKI KREDITI I STIPENDIJE 2017/2018. koje će biti dostupna u svim većim knjižarama od početka septembra.

Kada se prijaviti?

Rok za prijavljivanje je od 1. do 30. septembra 2017. godine.