Navigacija

Erazmus Mundus mreže - master

U programu Erazmus Mundus, koji je prethodio programu Erazmus+, formirane su tzv. mreže za razmenu između univerziteta iz programskih zemalja i univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana. One pre svega omogućavaju dvosmernu razmenu studenata (odabrani studenti sa Zapadnog Balkana odlaze na univerzitete zemalja Evropske unije, a jedan broj studenata iz EU dolazi na univerzitete u zemljama Zapadnog Balkana), ali postoji i mogućnost dodele manjeg broja stipendija za cele master studije. Takve master studije realizuju se na jednom od evropskih univerziteta koji je deo date mreže i omogućavaju sticanje diplome tog univerziteta.

Mreže za razmenu koje su i dalje aktivne i raspisuju konkurse za razmene, ali i za kompletne master studije su EUROWEB+,  SUNBEAM, GREEN-TECH-WB i ERAWEB. Na sajtu svake od ovih mreža potrebno je proveriti na kojim tačno partnerskim institucijama je moguće realizovati master studije, kao i koje studijske oblasti su dostupne na svakoj od njih.

Kakva je stipendija i šta je njome obuhvaćeno?

Troškovi školarine su pokriveni, a stipendija uključuje mesečni iznos namenjen za pokrivanje troškova života u visini od 1.000 evra, zatim naknadu za putne troškove i obezbeđeno zdravstveno osiguranje tokom studija.

 

Uslovi za prijavu

Za stipendiju se mogu prijaviti državljani Republike Srbije koji u poslednjih pet godina (računajući do dana prijavljivanja za stipendiju) nisu živeli ili boravili u nekoj od zemalja Evropske unije na školovanju ili praksi duže od 12 meseci. Uz to, potrebno je da je student završio ili  da završava odgovarajuće osnovne studije – za stečenih 180 ESPB bodova na osnovnim studijama neophodno je da master bude dvogodišnji, a ako student ima ostvarenih 240 ESPB bodova, može izabrati i jednogodišnji master program.

 

Informisanje i prijavljivanje u pet koraka

 1. Informiši se na sajtu same mreže o tome koje su studijske oblasti dostupne za master studije na svakom od univerziteta koji čini datu mrežu.
  Na sajtu same mreže za razmenu treba da pogledaš akademsku ponudu svakog od univerziteta iz zemalja Evropske unije koji je partner u toj mreži. To znači da su studentima iz Srbije koji planiraju da konkurišu za master studije putem date mreže na raspolaganju samo oblasti koje su tu istaknute kao deo akademske ponude tog univerziteta.
 2. Odredi kojoj ciljnoj grupi pripadaš.
  Kada se prijavljuješ za cele master studije u okviru Erazmus Mundus mreža za razmenu, možeš pripadati jednoj od tri ciljne grupe. Ukoliko u trenutku prijvaljivanja za stipendiju završavaš svoje osnovne studije na nekom od univerziteta koji je partner na datoj mreži, pripadaš ciljnoj grupi 1. Ukoliko u trenutku prijavljivanja za stipendiju završavaš osnovne studije na univerzitetu koji nije uključen u datu mrežu ili si studije već završio/la, pripadaš ciljnoj grupi 2. Za ciljnu grupu 3 nije važno da li u trenutku prijvaljivanja studiraš ili ne, potreban je jedino uslov da se nalaziš u nekoj specifičnoj situaciji i da imaš dokaziv status izbeglice, interno raseljenog lica, da si bio žrtva neopravdane diskriminacije u toku studiranja i sl.
 3. Na sajtu mreže pronađi informacije o potrebnoj dokumentaciji i konkursnim rokovima.
 4. Ukoliko imaš konkretnih nedoumica ili tvoj slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan na sajtu, slobodno se imejlom obrati kontakt osobi za datu mrežu.
  Njen kontakt ćeš pronaći na sajtu same mreže, a i svaki od univerziteta ima istaknut imejl svoje kontakt osobe kojoj se možeš obratiti ako imaš neko pitanje u vezi sa programom i studijskom oblašću.
 5. Prijavi se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije.
  Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, kreiranjem naloga na sajtu same mreže.

Konkursni rokovi

Svaka mreža ima jedinstven konkursni rok, te je neophodno proveriti tačan datum na njenom sajtu. Rokovi se uglavnom otvaraju u decembru, a zatvaraju u februaru ili martu.

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu same mreže za razmenu uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
 • diploma (uverenje) o diplomiranju,
 • transkript ocena,
 • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, CAE, CPE).