Navigacija

Programi

BIOLOŠKI LEKOVI

Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
BIOLOŠKI LEKOVI je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

BIOHEMIJSKA DIJAGNOSTIKA

Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
3 semestra
Grad Beograd
Srpski
BIOHEMIJSKA DIJAGNOSTIKA je trosemestralni program specijalističkih akademskih studija (90ESPB) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

VETERINARSKA MEDICINA

Fakultet veterinarske medicine | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
VETERINARSKA MEDICINA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.

IMPLATANTI U ORALNOJ MEDICINI

Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
IMPLATANTI U ORALNOJ MEDICINI je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Vojnomedicinskoj akademiji - Medicinskom fakultetu u Beogradu.

INDUSTRIJSKA FARMACIJA

Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Engleski i Srpski
INDUSTRIJSKA FARMACIJA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

KOZMETIČAR ESTETIČAR - OBLAST MEDICINSKA ESTETIKA

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
2 godine
Grad Beograd
Srpski
KOZMETIČAR ESTETIČAR - OBLAST MEDICINSKA ESTETIKA je jednogodišnji program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

KOZMETOLOGIJA

Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Engleski i Srpski
KOZMETOLOGIJA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

MEDICINSKA BIOHEMIJA

Evropski univerzitet, Integrisani farmaceutski fakultet | Evropski univerzitet

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Južnobački okrug
Srpski
MEDICINSKA BIOHEMIJA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Evropskom univerzitetu, Integrisanom farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu.

MEDICINSKA BIOHEMIJA

Farmaceutski fakultet | Univerzitet Privredna akademija

Specijalističke studije - Akademske
Južnobački okrug
Engleski i Srpski
MEDICINSKA BIOHEMIJA je program specijalističkih akademskih studija na Farmaceutskom fakultetu

MEDICINSKA SESTRA - OBLAST ANESTEZIJA I REANIMACIJA

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Grad Beograd
Srpski
MEDICINSKA SESTRA - OBLAST ANESTEZIJA I REANIMACIJA je program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

MEDICINSKA TOKSIKOLOGIJA

Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
MEDICINSKA TOKSIKOLOGIJA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Vojnomedicinskoj akademiji - Medicinskom fakultetu u Beogradu.

MEDICINSKE NAUKE

Medicinski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
3 godine
Grad Beograd
Srpski
MEDICINSKE NAUKE je trogodišnji program specijalističkih akademskih studija (180ESPB) na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

MEDICINSKI RADIOLOG - OBLAST SAVREMENE DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE U RADIOLOGIJI

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Grad Beograd
Srpski
MEDICINSKI RADIOLOG - OBLAST SAVREMENE DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE U RADIOLOGIJI je program specijalističkih strukovnih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Fakultet za poslovne studije | Megatrend univerzitet

Specijalističke studije - Akademske
Grad Beograd
Srpski
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA je program specijalističkih akademskih studija na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

ORALNA MEDICINA

Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
ORALNA MEDICINA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Vojnomedicinskoj akademiji - Medicinskom fakultetu u Beogradu.

ORALNA HIGIJENA

Stomatološki fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Strukovne
1 godina
Grad Beograd
Srpski
ORALNA HIGIJENA je jednogodišnji program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

ORALNO ZDRAVLJE I PARODONTALNA MEDICINA

Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
ORALNO ZDRAVLJE I PARODONTALNA MEDICINA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Vojnomedicinskoj akademiji - Medicinskom fakultetu u Beogradu.

PUŠTANJE LEKA U PROMET

Farmaceutski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
PUŠTANJE LEKA U PROMET je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

RANE INTERVENCIJE U DETINJSTVU

Medicinski fakultet | Univerzitet u Novom Sadu

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Južnobački okrug
Srpski
RANE INTERVENCIJE U DETINJSTVU je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

RACIONALNA FARMAKOTERAPIJA

Vojnomedicinska akademija - Medicinski fakultet | Univerzitet odbrane

Specijalističke studije - Akademske
1 godina
Grad Beograd
Srpski
RACIONALNA FARMAKOTERAPIJA je jednogodišnji program specijalističkih akademskih studija (60ESPB) na Vojnomedicinskoj akademiji - Medicinskom fakultetu u Beogradu.

SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA

Medicinski fakultet | Univerzitet u Beogradu

Specijalističke studije - Strukovne
3 godine
Grad Beograd
Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA je trogodišnji program specijalističkih strukovnih studija (180ESPB) na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA BABICA

Visoka medicinska škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Pomoravski okrug
Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA BABICA je program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji.

SPECIJALISTA-STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST INSTRUMENTIRANJE U OPERACIONOJ SALI

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Grad Beograd
Srpski
SPECIJALISTA-STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST INSTRUMENTIRANJE U OPERACIONOJ SALI je program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST JAVNO ZDRAVLJE

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Grad Beograd
Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST JAVNO ZDRAVLJE je program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST JAVNO ZDRAVLJE

Visoka medicinska škola strukovnih studija

Specijalističke studije - Strukovne
Pomoravski okrug
Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA - OBLAST JAVNO ZDRAVLJE je program specijalističkih strukovnih studija (60ESPB) na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji.