Navigacija
Matična ustanova Univerzitet u Beogradu
Vrsta Fakultet
Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija Grad Beograd
Godina osnivanja 1920
Akreditacija

Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine

Kontakt za strane studente
http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/studies_in_english/
+381(0)11/36-36-368

Programi

Naziv programa Vrsta Obrazovni nivo Trajanje Jezici
SESTRINSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
JAVNO ZDRAVLJE Akademske Master studije 1 godina Engleski i Srpski
MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Akademske Master studije 1 godina Srpski
NEUROETIKA Akademske Master studije Srpski
SESTRINSTVO Akademske Master studije Srpski
FARMACEUTSKE MEDICINE Akademske Master studije Srpski
FIZIČKA AKTIVNOST, ZDRAVLJE I TERAPIJA VEŽBANJA Akademske Master studije 1 godina Srpski
MEDICINSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine Srpski
MEDICINSKE NAUKE 2 (SA 7 IZBORNIH PODRUČJA) Akademske Doktorat 3 godine Srpski
MOLEKULARNA MEDICINA Akademske Doktorat 3 godine Srpski
MEDICINSKE NAUKE Akademske Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNI ANESTETIČAR Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNI MEDICINSKO-LABORATORISJSKI TEHNOLOG Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽINJER Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
SPECIJALISTA STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT Strukovne Specijalističke studije 3 godine Srpski
MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina Engleski i Srpski

Izvor informacija:

Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet u Beogradu

Medicinski fakultet

www.mfub.bg.ac.rs
Dr. Subotića 8
11000 Beograd
+381(0)11/36-36-300
+381(0)11/268-45-58
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d