Навигација

Природно-математички факултет

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1969
Акредитација

Последња акредитација: 2013. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2008. године

Контакт за стране студенте
http://www.pmf.uns.ac.rs/en
+381(0)21/485-2899
Gordana Vlahovic

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
БИОХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЕОГРАФИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАРАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАРАкадемскеОсновне студијеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ОПТОМЕТРИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ТУРИЗАМАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈЕ - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОХЕМИЈAАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГЕОГРАФИЈААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР БИОЛОГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР ЕКОЛОГАкадемскеМастер студијеСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕАкадемскеМастер студијеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА: НАУКА О ПОДАЦИМААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕАкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РЕПРОДУКТИВНА БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије3 семестраСрпски
ТУРИЗАМАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - БИОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - ГЕОНАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - ГЕОНАУКЕ - ТУРИЗАМАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - ЕКОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКAАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ), МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ФИЗИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
БИОХЕМИЈААкадемскеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
СПЕЦИЈАЛИСТА АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеСпецијалистичке студијеСрпски
СПЕЦИЈАЛИСТА ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕАкадемскеСпецијалистичке студијеСрпски
СПЕЦИЈАЛИСТА ХЕМИЧАРАкадемскеСпецијалистичке студијеСрпски
ДВОПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПРИРОДНИХ, РАЧУНАРСКИХ НАУКААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКEАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

www.pmf.uns.ac.rs
Трг Доситеја Обрадовића 3
21000 Нови Сад
+381(0)21/455-630
+381(0)21/455-662
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d